Święto Policji we Włoszczowie

Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbyły się we Włoszczowie 30 lipca. Nadano sztandar Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie oraz uhonorowano funkcjonariuszy odznaczeniami państwowymi i resortowymi. - Podziękowanie dla wszystkich policjantów i pracowników cywilnych z garnizonu świętokrzyskiego. " Razem budujemy bezpieczne Świętokrzyskie" - mówił Adam Jarubas.

Wiejskie szkoły bez kompleksów

Oksa, Czarnocin, Miedziana Góra… Kielce na czwartej pozycji, a zaraz po stolicy województwa Imielno i Opatowiec. Klasyfikacja gmin według wyników egzaminów gimnazjalnych uczniów wyraźnie pokazuje, że bardzo dobre wyniki edukacyjne nie muszą już być „z definicji” przypisane do dużych ośrodków miejskich.

Będziemy przekazywać Waszą historię

- Każdego roku historii o bohaterskiej wsi i jej mieszkańcach słuchamy z pokorą i bólem. Na nowo przeżywamy tragiczne wydarzenia sprzed 72 lat – mówił Adam Jarubas, 12 lipca w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

W tej sprawie dzieci są najważniejsze

Sejmikowa opozycja w osobach radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz pana radnego Janusza Kozy z prezydenckiego „Samorządu 2002” próbowała podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku udowodnić, jak bardzo leży jej na sercu sprawa kieleckiego szpitalika dziecięcego. Chciałbym wierzyć, że jest tak naprawdę. Nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że w zwołaniu tego posiedzenia – na tydzień przed zaplanowaną wcześniej sesją, podczas której dyskutowana miała być sprawa włączenia szpitalika w struktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego – jest tylko i wyłączenie próbą zbicia kapitału politycznego. Dość cyniczną, bo wykorzystującą niepokój pracowników w obydwu poddawanych zmianom szpitalach....

Zobacz, posłuchaj przeczytaj: